Systemy informacyjne

Systemy informacyjne

OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych
System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

 

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

 

E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS
Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.

 

 

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów mechanicznych, z których może być prowadzona egzekucja.

 

SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna
Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne.
Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy

 

 

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące
do dłużnika.

 

Monitor Postępowania Egzekucyjnego
Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla zawarte w aplikacji komorniczej informacje
o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej. O tym kto i do jakich informacji uzyska dostęp decyduje Komornik Sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej. Za pomocą dedykowanego modułu udostępniania danych MPE przekazuje informacje z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT uprawnionym użytkownikom. Dzięki temu informacje wyświetlane przez MPE są zawsze aktualne i zgodne z wiedzą Komornika.

 

Centrum Personalizacji Dokumentów
Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL.

 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy