عملکرد دانه با استفاده از نمایش  


 • تحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه برای گزینش ...

  هدف از این مطالعه بررسی برهمکنش ژنوتیپ‌×محیط در ژنوتیپ‌های باقلا و شناسایی ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا، پایدار از نظر عملکرد دانه و مطلوب از نظر سایر صفات به روش بای­پلات GGE است.

  دردشة على الإنترنت
 • ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین ...

  در این تحقیق علاوه بر عملکرد دانه از صفات زراعی تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک و وزن هزاردانه برای هر ژنوتیپ مورد ارزیابی قرار گفتند، اما تنها از عملکرد دانه ...

  دردشة على الإنترنت
 • بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روشهای آماری توصیفی ...

  Semantic Scholar extracted view of "بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روشهای آماری توصیفی و چند متغیره" by فرهاد صادقی et al.

  دردشة على الإنترنت
 • اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی ...

  بیشترین عملکرد دانه در رقم پرتو با دارا بودن 2883 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در رقم گوهر با عملکرد 2149 کیلوگرم در هکتار به دست آمد(جدول 2).

  دردشة على الإنترنت
 • بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت روغن دانه ...

  برای اندازه‌گیری عملکرد بیولوژیک و دانه، پس از کف­بر­کردن بوته‌های هر کرت آزمایشی، با در­نظر­گرفتن حاشیه دو مترمربع برداشت و عملکرد محاسبه شد.درصد روغن با استفاده از دستگاه اتو آنالیزر NIR ...

  دردشة على الإنترنت
 • مطالعه صفات کمی مرتبط با پایداری عملکرد دانه در ...

  اهداف: این مقاله به منظور مطالعه صفات کمی مرتبط با عملکرد‌‌ دانه و بررسی ارتباط صفات مختلف با یکدیگر و انتخاب مهمترین صفات کمی موثر بر عملکرد دانه در هیبرید‌های ذرت انجام گرفت.

  دردشة على الإنترنت
 • ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای ...

  در شرایط تنش شوری نیز عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی (**83/0r=) را با عملکرد دانه داشت. با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام چهار صفت عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا ...

  دردشة على الإنترنت
 • عملکرد دانه دانلود مقالات ISI عملکرد دانه 160 ...

  دانلود مقالات isi انگلیسی درباره عملکرد دانه با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct پذیرش سفارش ترجمه در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده است، واحد ترجمه این پایگاه آمادگی دارد با همکاری ...

  دردشة على الإنترنت
 • بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات ...

  عملکرد دانه با برداشت 25 کپه در ارقام محلی و 16 کپه در ارقام پر محصول از وسط هر کرت و با جمع‌آوری دانه­های درون کادر 50×50 سانتیمتری اندازه­گیری شد و سپس با رطوبت 14% تصحیح و توزین گردید.

  دردشة على الإنترنت
 • مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

  ضرایب همبستگی ژنتیکی هرکدام از صفات تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه پر در خوشه، وزن خوشه، روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدن کامل با عملکرد دا نه مثبت و معنی دار بود و ضریب همبستگی بین عملکرد دانه با بقیه صفات منفی بود .تجزیه ...

  دردشة على الإنترنت
 • تحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه برای گزینش ...

  ژنوتیپ‌های G9، G1، و G4 به ترتیب با عملکرد 3479، 2808، و 2739 کیلوگرم در هکتار بالاترین میانگین عملکرد دانه را داشتند. بر اساس تجزیه و تحلیل GEI و GGE بای­پلات، محیط‌های گرگان و بروجرد از قدرت تفکیک خوبی ...

  دردشة على الإنترنت
 • پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های ...

  بدین ترتیب بردار ویژه برای هر مؤلفه اصلی بر اساس مقادیر بیشتر از مقدار معیار انتخاب در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد متغیرهای حاصلخیزی خاک نظیر فسفر قابل استفاده (847/0)، مواد آلی (810/0)، نیتروژن کل ...

  دردشة على الإنترنت
 • بررسی پایداری عملکرد علوفه لاین‌های امیدبخش ...

  نرمال بودن داده‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از دو آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و به‌دلیل این‌که تعداد ژنوتیپ‌ها کمتر از 50 بود، آزمون شاپیرو- ویلک (برای ...

  دردشة على الإنترنت
 • ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های بادام ...

  این تحقیق به­ منظور بررسی پایداری عملکرد دانه 11 ژنوتیپ بادام ­زمینی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سه ایستگاه تحقیقاتی مختلف در استان گیلان، ایران، طی دو فصل زراعی 1398 و 1399 انجام شد.

  دردشة على الإنترنت
 • Magiran بررسی رابطه عملکرد دانه و صفات وابسته در ...

  بنابراین امکان استفاده از این صفات در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه ... نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف بیشترین همبستگی ...

  دردشة على الإنترنت
 • مقاله بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت ...

  دانلود و دریافت مقاله بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704با استفاده از تجزیه به عامل ها لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر ...

  دردشة على الإنترنت
 • مقاله بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت ...

  دانلود و دریافت مقاله بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از تجزیه به عامل ها لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر ...

  دردشة على الإنترنت
 • آموزش: مشاهده اطلاعات عملکرد کامپیوتر در بازی ...

  2022year3month27day  با استفاده از این دو نرم افزار کاربردی، نه تنها می‌توانید کارت گرافیک خود را به راحتی اورکلاک کنید، بلکه تمام اطلاعات و آمار و ارقام عملکرد سیستم و کامپیوتر خود را مشاهده کرده و حتی آن‌ها را در صفحه بازی‌های خود داشته ...

  دردشة على الإنترنت
 • ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های ...

  آزمایش حاضر به‌منظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد 26ژنوتیپ باقلا در استان لرستان به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی94-1393 انجام شد. نتایج برآورد ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با ...

  دردشة على الإنترنت
 • مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از ...

  مقالات > فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی > دوره 11, شماره 3ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولی

  دردشة على الإنترنت
 • اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ...

  با اعمال تنش در مرحله 6 تا 7 برگی، وزن بلال دارای بالاترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه و دارای اثرات غیرمستقیم از طریق صفات ارتفاع گیاه، طول گل آذین نر و طول بلال بر عملکرد دانه بود. همچنین ...

  دردشة على الإنترنت
 • مقاله بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ...

  2011year12month27day  دانلود و دریافت مقاله بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در کلزا با استفاده از تجزیه علیت لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج ...

  دردشة على الإنترنت
 • مطالعه صفات کمی مرتبط با پایداری عملکرد دانه در ...

  2023year1month23day  اهداف: این مقاله به منظور مطالعه صفات کمی مرتبط با عملکرد دانه و بررسی ارتباط صفات مختلف با یکدیگر و انتخاب مهمترین صفات کمی موثر بر عملکرد دانه در هیبرید های ذرت انجام گرفت. مواد و روش ها: آزمایش در قالب طرح بلوک های ...

  دردشة على الإنترنت
 • بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در ...

  به­ منظور مطالعه روابط بین عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیک رشد در مرحله گلدهی، آزمایش مزرعه­ای با استفاده از 13 ژنوتیپ تریتیکاله شامل: ET-79-3، ET-79-4 ،ET-79-17 ،ET-82-8 ،ET-82-15 ،ET-82-16 ، ET-83-20 ،ET-84-5 ،ET-84-8 ،ET-84-15 ،ET-85-7، ET-85-9 و Juanillo92 در ...

  دردشة على الإنترنت
 • تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ

  هدف از این تحقیق تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه 30 ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب پذیر (AMMI) و نیز ارزیابی ژنوتیپ‌ها، محیط ها و اثرات متقابل آنها با استفاده از آماره های ...

  دردشة على الإنترنت
 • 15 نکته بسیار مهم راجب روغن سیاه دانه و نحوه ...

  2020year11month11day  روغن سیاه دانه با کیفیت بالا را هم میتوان برای پخت و پز در غذاها و در نوشیدنی ها استفاده نمود. از دست ندهید: 12 تا از بدترین مضرات چای سیاه که احتمالا نمیدانستید (حتما بخوانید) فواید روغن سیاه دانه

  دردشة على الإنترنت
 • مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با استفاده از ...

  وجود اثر متقابل ژنوتیپ با محیط، سبب کاهش پایداری عملکرد ارقام در برخی از محیط‌ها می‌شود (Pham Kang, 1988). این اثر سبب بروز تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین تظاهر ژنوتیپ‌ها در محیط‌های مختلف شده و ...

  دردشة على الإنترنت
 • ارزیابی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین ...

  بر این اساس عملکرد دانه 25 ژنوتیپ گندم دوروم در 29 محیط دیم و آبیاری تکمیلی طی سه سال زراعی (1392-1389) در هفت ایستگاه‌ تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود، مراغه، قاملو، شیروان، ارومیه، اردبیل و ایلام) با استفاده از روش‌های آماری تک ...

  دردشة على الإنترنت
 • قهوه دیسترو با دستان ماهر - خرید انواع قهوه و ...

  قهوه تازه برشتدیسترو. دانه‌های قهوه دستچین‌شده از بهترین مزارع قهوه جهان؛. دانه‌های باکیفیت قهوه براساس پروفایل عطر و طعم انتخاب شده و وارد ایران می‌شوند. متخصصان دیسترو با دستان ماهر و ...

  دردشة على الإنترنت
 • مقاله نشریه: ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و ...

  جهت مشخص كردن روابط بين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك با برخي از صفات مهم زراعي و پيدا كردن اثرات مستقيم و غير مستقيم اين صفات زراعي مهم روي عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك ، 364 ژنوتيپ سويا در يك طرح آگمنت در سه تاريخ مختلف ...

  دردشة على الإنترنت

شاهد المزيد